Novice

HIŠNI RED ŠPORTNE DVORANE RADEČE

Z namenom zagotavljanja osebne varnosti ljudi in premoženja, javnega reda in miru ter gospodarne uporabe na območju Športne dvorane Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče, izdaja Javni Zavod Kulturno turistični rekreacijski center Radeče naslednji

HIŠNI RED ŠPORTNE DVORANE RADEČE

POVEZAVA: hisni.red_sportna.dvorana

Nazaj