Novice

Novo vodstvo kluba

Novo vodstvo kluba

Na podlagi 21. in 22. člena Statuta Nogometnega kluba Radeče z dne 10. 01. 2005 je bil v ponedeljek, 18. oktobra 2021 ob 18. uri v sejni sobi občine Radeče (Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče) sklican redni občni zbor Nogometnega kluba Radeče, na katerim je bilo izvoljeno novo vodstvo kluba v sestavi:

Predsednik kluba: Janez Prešiček
Sekretar kluba: Jernej Čeh
Blagajnik kluba: Petra Breznikar

Upravni odbor: Janez Prešiček, Jernej Čeh, Petra Breznikar, Zvone Ribič, Vito Žnidar, Sandra Barachini, Mateja Hren

Nadzorni odbor: Duška Kalin, Stojan Čeč. Zvone Lipoglavšek

Disciplinska komisija: Maja Žnidar, Nejc Ribič, Petra Jager

 

Nazaj