Novice

Redni letni občni zbor NK Radeče prestavljen na 9.3.2022

Redni letni občni zbor NK Radeče prestavljen na 9.3.2022

Vabilo na redni občni zbor NK Radeče

Na podlagi 21. in 22. člena Statuta Nogometnega kluba Radeče z dne 10. 01. 2005 sklicujemo redni občni zbor NK Radeče, ki bo v sredo, 9. marca 2022 ob 18. uri v sejni sobi občine Radeče (Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče).

Dnevni red rednega občnega zbora:

 1. Otvoritev občnega zbora;
 2. Izvolitev organov občnega zbora:
 3. delovnega predsednika,
 4. zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika,
 5. verifikacijske komisije;
 6. Poročilo verifikacijske komisije / ugotovitev sklepčnosti;
 7. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
 8. Poročilo o delovanju Nogometnega kluba Radeče;
 9. Poročila o delovanju posameznih selekcij;
 10. Plan dela in finančni plan – razprava in sprejem;
 11.  Razno.

Vsi člani vljudno vabljeni!

Upravni odbor NK Radeče

vabilo_na_obcni_zbor_nk_radece

Nazaj