Novice

Vabilo na občni zbor društva

Vabilo na občni zbor društva
Vabilo na Občni zbor društva dne 23. 2. 2018 ob 18.00 v Gostišču Strnad.
Dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora in imenovanje delovnih teles
2. Potrditev dnevnega reda
3. Poročilo o delu NK Radeče za leto 2017 z razpravo
4. Finančno poročilo NK Radeče za leto 2017 z razpravo
5. Razrešitev članov v organih društva
6. Volitve novih članov v organe društva
7. Razno
Vabljeni!

Nazaj