Novice

Vabilo na občni zbor Nogometnega kluba Radeče

Vabilo na občni zbor Nogometnega kluba Radeče

Vabilo na redni občni zbor NK Radeče
Na podlagi 21. in 22. člena Statuta Nogometnega kluba Radeče z dne 10. 01. 2005 sklicujemo redni občni zbor NK Radeče, ki bo v ponedeljek, 13. marca 2023 ob 18. uri v sejni sobi občine Radeče (Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče).

Dnevni red rednega občnega zbora:
1.Otvoritev občnega zbora;
2.Izvolitev organov občnega zbora:
a)delovnega predsednika,
b)zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika,
c)verifikacijske komisije;
3.Poročilo verifikacijske komisije / ugotovitev sklepčnosti;
4.Potrditev predlaganega dnevnega reda;
5.Poročilo o delovanju Nogometnega kluba Radeče;
6.Poročila o delovanju posameznih selekcij;
7.Poročilo nadzornega odbora;
8.Poročilo disciplinske komisije;
9.Finančno poročilo za leto 2022 – razprava in sprejem;
10.Plan dela in finančni plan za leto 2023 – razprava in sprejem;
11.Razno.

Vsi člani vljudno vabljeni!
Upravni odbor NK Radeče

vabilo_obcni_zbor_2023

Nazaj