Novice

Vabilo na redni občni zbor NK Radeče

Vabilo na redni občni zbor NK Radeče

Na podlagi 21. in 22. člena Statuta Nogometnega kluba Radeče z dne 10. 01. 2005 sklicujemo redni občni zbor NK Radeče, ki bo v ponedeljek, 18. oktobra 2021 ob 18. uri v sejni sobi občine Radeče (Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče).

Dnevni red rednega občnega zbora:

 1. Otvoritev občnega zbora;
 2. Izvolitev organov občnega zbora:
 3. delovnega predsednika,
 4. zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika,
 5. verifikacijske komisije;
 6. Poročilo verifikacijske komisije / ugotovitev sklepčnosti;
 7. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
 8. Poročilo o delovanju Nogometnega kluba Radeče;
 9. Razrešitev trenutnih organov Nogometnega kluba Radeče zaradi preteka mandata;
 10. Volitve organov Nogometnega kluba Radeče:
 11. upravni odbor (sestavljen iz 3-10 članov; predsednik, sekretar, blagajnik, člani),
 12. nadzorni odbor (sestavljen iz 3 članov; predsednik in 2 člana),
 13. disciplinska komisija (sestavljena iz 3 članov; predsednik in 2 člana);
 14. Plan dela in finančni plan – razprava in sprejem;

Kandidature sprejema Jernej Čeh do petka, 15. 10. 2021 do 18. ure na jernej.ceh@gmail.com.

Obvezno je upoštevanje priporočil NIJZ oz. higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s Covid-19. Skladno z vladnim odlokom je obvezno upoštevanje pogoja PCT.

Vsi člani vljudno vabljeni!

Upravni odbor NK Radeče

Nazaj