Novice

VADNINA

Vadnina za aktivnega igralca znaša 20 EUR mesečno in se poravna trenerju oziroma tehničnemu vodji selekcije do 20. v mesecu za pretekli mesec. V kolikor trenirata iz družine dva otroka ali več, plača vadnino le starejši otrok. V primeru, da vadnine zaradi različnih razlogov ne morete poravnati, vas pozivamo, da prošnjo za oprostitev plačila vadnine z obrazložitvijo posredujete v obravnavo Upravnemu odboru NK Radeče.

Nazaj